A lélek műtétei (‘Surgery of the Soul’)
published by
ÚJ MANDÁTUM KÖNYVKIADÓ

Könyvünk a Transzszexuálisok az egészségügyi-szociális ellátórendszerben című kutatás részeként készült a Társadalmi befogadás – 2003 program keretében. Magyarországon ez volt az első transzszexuális emberekkel foglalkozó, társadalomtudományi megközelítéseket alkalmazó leíró kutatás, amely a nemváltás hivatalos és egészségügyi lehetőségeinek feltérképezésével átfogó képet kívánt alkotni a transzszexualitás jelenségének társadalmi kezeléséről.

Vizsgálatunk transzszexuális célcsoportját az egészségügyi ellátórendszerbe belépett vagy belépni szándékozó emberek alkották, akik önmagukat jelenleg vagy korábban transzszexuálisként határozták meg, illetve akikben felmerült az igény nemük megváltoztatására.

Az érintettekkel és a transzszexualitással kapcsolatban gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkező szakemberekkel készített interjúk alapján készült tanulmányok mellett a kötetben többek között szerepelnek Harold Garfinkel és Sam Dylan More egy-egy tanulmányának részletei, kérdőíves vizsgálatunk eredményei, a szociálpolitikusoknak szóló ajánlásaink a jó gyakorlat kialakítása érdekében, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának transzszexuális emberekkel kapcsolatos döntéseiről készült áttekintés.

isbn: 963-9609-19-6 9639609196

Summary in English by Bence Solymár (pdf)